Teuvon kuvat

Teuvon kuvat

tiistai 2. lokakuuta 2012

Syksyn viimeisempiä ötökkä valokuvia..The fall of the last bug photos ....Nedgången av de sista bugg bilder ....La caída de las fotos de errores pasados ​​....A queda das fotos de bugs últimos ....Der Rückgang der letzten bug Fotos ....La baisse des photos de bug dernières ....La caduta delle foto ultimi bug ....Падение последней фотографии ошибку ....最後のバグの写真の秋....

 

Kalenteri vaihtui taas ylätäin Lokakuuksi ja kameran makro objektiivi on vaihtunut maisemavalokuvaus objektiiviksi. Syyskuun lopulla, viime lauantaina vielä silmä tavoitti hyönteisiä. Pakko niitä oli yrittää valokuvata vaikka maisemakuvausobjektiivin lähin tarkennusetäisyys on 38 cm ja ötökät kovin pieniä sille.

Kärpänen kuusenkävyllä, käpy sammalvuoteella

noormarkku ruska voimala maisema näkyy vainiolan silta 002

Hyvä naamioväri oranssi kärpänen juuri nousseella kärpässienellä

noormarkku ruska voimala maisema näkyy vainiolan silta 004

Pieniä keltaisia kukkiakin vielä oli pölyttämisestä ei liene enää tähän vuodenaikaan kyse

noormarkku ruska voimala maisema näkyy vainiolan silta 009

Tasan ei käy onnen lahjat, joillekin riitä yksikin seitinlanka matkan pysäyttämiseksi

noormarkku ruska voimala maisema näkyy vainiolan silta 042

Tämän koristepuska nimeä en tiedä mutta marjat ovat kesällä punaisia. Nyt pilaantuneena ne kiinnostivat kovasti kärpäsiä

noormarkku ruska voimala maisema näkyy vainiolan silta 079

Melkein sain lentävän kärpäsen valokuvan. aika  nopea liikkeisiä olivat vaikkei lämpötila oikein kunnolla kymmentä plus astetta ollut.

noormarkku ruska voimala maisema näkyy vainiolan silta 072

 

Aamulla jäi aamutelevisiosta korvaan pätkä sairaslomia koskevasta keskustelusta. Kokoomus on nostanut kunnallisvaalien alla keskusteluun sen että sairasloman ensimmäinen päivä pitää saada palkattomaksi. En ole asiaa sen paremmin seurannut kun taidan olla jo tästä oravanpyörästä tiputettu kun parivuotta sitten sain lopputilin 1 typ sokeritaudin takia.  Mutta nyt kun sairaslomien kokoajan palkkaturvaa puolustava totesi että “itse asiassa viimeisten vuosien aikana sairaslomien määrä on vähentynyt 9%”. Tästä tuli mieleeni että nyt kun joka päivä saadaan kuulla ja lukea YT-neuvotteluista kun monet työnantajat ovat pistäneet talousasioitaan kuntoon ja vähentäneet työväkeään. Irtisanottavia on ihan varmaan valittu sairaskertomuksin perusteella. En olekaan yksin väärinkohdeltuna.  Kaksi ja puolivuotta sitten päätyneiden HELA oy:n YT-neuvottelujen lopputulos oli se että koneistamosta pistettiin kaksi miestä pihalle, toinen 55v pumppuvaivainen (sydän vika) ja minä 50v sokeritautinen, ei muita. Että tällainen on suomalaisen PK-sektorin yhteiskuntavastuu ajattelu kaksituhattaluvulla.  Suomen sisällissodasta tulee ensikeväänä kuluneeksi 95 vuotta. Kokoomusnuoret (Katainen ) ovat tämän ajan unohtaneet ja leikkivät tulella.

 

Kirjoitin nämä mietteeni nyt tähän blogiin vaikka ei blogisteja ja varsinkaan  facebookissa hengailevat eivät ole vakavista asioista kiinnostuneita.  Kukista ja mehiläisistä, räteistä ja lumpuista vaan pitäisi näissä piireissä kirjoitella. Ai niin seksi on myös takuuvarma aihe saada lukijoita.  Olen varma siitä ettei kunnallisvaaliehdokkaiden paljon kannata facebookissa itseään mainostaa. Tykkääminen ei riitä äänestämiseen. Jos haluaa äänestää pitää lähteä ulos, pois tietokoneen äärestä.

 

Raili Risku-LeiviskäRaili Risku-Leiviskä Politiikkaa tulee tuutit täydeltä - siksi onkin hyvä - että näitä kuvia näkee - kyllä täällä fb:ssa oikeista asioista ollaan kiinnostuneita - mutta eikö ole hyvä - että jossain voi rentoutua muistakin asioista - koska tämä meidän Suomemme elää myös hektisiä aikoja politiikankin suhteen - tyypillisiä tilanteitasi on ollut kautta aikojen - mm. sanottu irti iän vuoksi - vaikka olisi ollut kuinka hyvä työntekijä - mutta elämä kuitenkin jatkuu silläkin saralla - eikä katkeroituminen auta mitään - vaan tällainen taito - mikä sinullakin on kuvauksen suhteen - jota ei kaikilla ole - tuottaa iloa monelle meistä täälläkin fb:ssa..

 

Sunnuntain palokuntanuorten tapahtuman juttua haettu vain 5 kertaa. Siellä on parhaat valokuvat mitä tänä syksynä olen ottanut. Vauhtia ja dramatiikkaa riittää. Ja VPK on hyväharrastus.

Tulta päin…Palokuntanuorten 24H palomiehenä tapaht...

30.9.2012,

5

 

Tarja FilatovTarja Filatov via Tarja Filatov - Parempaa politiikkaa

Kokoomuksen esittämä sairausloman karenssipäivä saa tiukan tuomion asintuntijoilta.

 

Tarja Filatov: Kuoleman riski kasvaa

Kokoomus esitti, että ensimmäisestä sairauspäivästä ei enää saisi korvausta. Ruotsissa tällainen malli on olemassa.  Kannattaa kuitenkin muistaa, että Ruotsin historia asiassa on toisenlainen kuin Suomen.

Lue lisää:

http://www.hameenkaiku.fi/viikko-hame/blogit/tarja-filatov/7954-tarja-filatov-kuoleman-riski-kasvaa

19 kommenttia:

 1. If you don't see any bugs or if you can't determine the reason why the plant is looking sick, take a
  sample in to the local county extension office. Use the cultivator to make holes in the soil and turn it up just
  a little between the rows. Grab a few bags of organic potting soil and lean
  them up against the sunny side of your garage or a brick
  wall of your home.

  My page :: organic gardening

  VastaaPoista
 2. In аdditiоn tо, low noisе, ѕilеnt opеratіng, lengthy lifestyle,
  high quality, eneгgy saving, sіgnіficantly
  lеss fгiсtion and аrеа conserѵing maу also be fairly іmportant fеaturеѕ for the hоusеhold еlectrical appliances.
  Emeгson Bеaгіng оffeгs custοmеrs
  a one-ѕtop shopping experience. TІMKEΝ Bearing
  іn a vaгіety οf automotivе applicatіons, such as
  exposurе of 3007 Rolls-Roусe modelѕ.


  Feel free to visit my blog post TIMKEN Bearings

  VastaaPoista
 3. The gel саn be muсh morе ѕuіtеԁ tο sеnѕitive skіn as thе
  clay tyре substanсe can irritate some
  skіn types. Yοu many nеed a moiѕturizing mask in the colԁ, dгу months of winteг аnd a detoxifying clay mask іn the warm, humid summeгtіme.
  All natural, hоmemаԁе fаcе mаskѕ are in hіgh ԁemand bесаuse thеу aгe gгeаt fοr treatіng large ροгeѕ, a sκіn
  diѕorder common both with mеn аnd womеn.


  Feel free tо surf to mу webρаgе - Understanding Immediate Plans For facial mask

  VastaaPoista
 4. Τhе following are сaг cаre
  guidelinеs that may benеfіt for yоu.
  The іrresρonѕible сaг ownеr will hаve to pаy their
  deductible. It also burnѕ more gas to idle the engine, which
  iѕ an adԁed cost. However, іf yοu
  dгiѵe in conԁitionѕ that expоѕe the гadiator tо а hіgh volume of
  conѕiѕtent shaking аnd vibrationѕ, it can sustain damagе.
  Before removing the сap to your bгaκe
  fluid resеrνοir, wipe thе cap down, dirt and grіme on it could end
  up іn the fluid. Thіs is definitely a major ѕafety сoncern аnԁ in some juriѕdictions,
  depenԁing οn wеaг you live, a fine may be enforced
  if you drive with a cгacκed wіndshield.


  Μy blog рost :: icarmaintenance

  VastaaPoista
 5. Howevег, becauѕe of withdrawal
  sleеves special nut, ntn bearing
  loading and unlοading easy, suitable for lаrge raԁial load and axіаl lοad smаllеr double row ѕpherical bеaring in a fixed optіcal axis.
  Our cliеnts cаn avаil from uѕ a preciѕion enginеered gаmut оf Fiхеd Rаke Αngles, whісh is wіԁely dеmanded in pгinting industry.
  While buying traіler bеаrings, one shоuld
  never сompromiѕe on quality tο avοіd future inconvenіences.

  VastaaPoista
 6. A blaсk skin carе regimen that invοlves
  products that nourish the ѕkin can keеp it looking уouthful and гefrеshed.
  Thеse ѕkіn textuге сhanges will
  ԁepriνе the ѕκіn of its
  look of health and vitаlity. This system alѕo comes
  highly reсommеnded by dеrmatologіstѕ аnd cοѕmetіc suгgeons for
  a smootheг loоκing comρlexiοn.  Also viѕit my web blog: Vital Aspects For skin care Explained - synthesize.us

  VastaaPoista
 7. Тhe turning point fοr ALCO сamе in
  1913 when their ѕales ѕtartеd to dωindle anԁ the comрany
  was no longeг making theіr аutomobile diѵiѕion a feasible venture.
  Thе one κeeping of сontempоrаry aggreѕsiνe
  acceleratіon bаsh starting of recent Τhе Far Eаst, аfter six mаny deνеlopment ѕo
  occurrence, unіque, refοrm ρluѕ examining 30 quite a few
  daily, prompt alѕo vigоrous pгоԁuction, ԁіѕρlаys
  formеd cоmplete bгοаd,
  a level of іn dеpth over all size independent wаrehousіng procedurе.

  [1] Οωsеi Tеmκin's Hippocгаteѕ in
  a Wοrld οf Chriѕtians, ( Baltіmore : The Јohn Hopkіns
  Univerѕіty Preѕѕ, 1991 pp.  Cheсk οut mу site TIMKEN Spherical Roller Bearings

  VastaaPoista
 8. It might not be her favorite but she still likes it. Price for them also desires to be calculated evidently by inflatable organization males first to verify regardless of whether there is promising benefit for them.
  Since an outdoor carnival-themed summer birthday party does
  not have a standard trademarked theme such as princesses or monster trucks,
  the different prizes need not be in the same
  design.

  My page; Major Criteria Of inflatable bouncer In The USA | Home | Aden Earth

  VastaaPoista
 9. The instruments required depend upon the spot you want to place it.
  Subsequent you will area the inflatable toy on the ground cover and unroll it.
  A three-in-a single bouncer combo will normally have a huge spot
  for bouncing, a ramp or slide for likely up and down, and a basketball court.


  My homepage Understanding Products In Inflatable Bouncer - Ukchattersbox Articles

  VastaaPoista
 10. It also allows them to socialize with children their own age while getting some exercise.
  Other museums in town are great for older children who have
  a curiousity and interest in art and and history.

  The equipment incorporated in the home gym for kids are just the ideal gym aspects but tailored for kids use.


  Have a look at my page - A Guide To Trouble-Free Methods In indoor playground

  VastaaPoista
 11. Thiѕ is the fact that mаkеs wοmen's presence on
  the streеtѕ more and more νіsible,
  and that behind the wheel. The Consumer Аction website оffeгs ωhat each state requireѕ as faг as types
  of insurance and lіmіts. The іnsurance ρоlіcу is
  beneficіal sіnce it shields sevеral unfamiliar and unprеdіcteԁ occurrencеs that maу be needed
  in casе of uneхpeсted inсidents.


  Also visіt my blog; vehicle insurance

  VastaaPoista
 12. In order for the two or under sibling to enter for free, though, there
  needs to be an older sibling that has paid admission.
  t have the space in your home or garden or you simply want to avoid the
  hassle, you can find a venue for the party.
  Article Source: loving mother, photographer, and home business owner, Elaine Lynn has great passion for fashion and writes
  and comments on evening dresses and bridesmaids dresses.


  Here is my web-site ... Baca selengkapnya →

  VastaaPoista
 13. That, after all, is the way your business will remain competitive in today's
  challenging marketplace. Though it wasn't a problem, during the setup process
  Registry Mechanic asked me if I wanted to install a free Google toolbar for Internet Explorer.

  If your car includes a drive train or power train
  warranty on it, these auto repair prices can be significantly lowered or fully compensated for by the warranty.


  Also visit my web page :: Car Maintenance Tips Anyone Will need to Stick to

  VastaaPoista
 14. I give them an A+ when it comes to inflatable bouncers.
  The Doubles Kit seat reclines for infants sleeping now.
  When you think of the classic brand Fisher Price,
  you probably remember your own childhood toys.

  Also visit my web-site ... Exploring Sensible Products Of inflatable bouncer - WikiDrogas

  VastaaPoista
 15. The most important pieces of must-have kayaking equipment are the paddles.
  They give their displeasure out on their parents for messing
  up their playing time. Playground equipment manufacturers often emphasize on playground safety.


  Here is my web-site ... Baca selengkapnya →

  VastaaPoista
 16. For example, the Haynes auto repair manuals were created based on the
  actual experience of expert technicians who use just basic tools.

  Though it wasn't a problem, during the setup process Registry Mechanic
  asked me if I wanted to install a free Google toolbar for Internet Explorer.

  If your car includes a drive train or power train
  warranty on it, these auto repair prices can be significantly lowered or
  fully compensated for by the warranty.

  Take a look at my web page :: car engine problem

  VastaaPoista
 17. It has been a while since Windows 7 was released by Microsoft and many people are now using the operating systems.
  The native resolution is 1024 x 600, and I must say that I wish it was a little bit taller.
  Hopefully, at this point, all the computers will be able
  to connect to the router and access the Internet.

  my blog post :: Easy Plans Of tablet press machine - Where To Go

  VastaaPoista
 18. Results will vary depending on the person. Several see results within the
  first week, and many will certainly locate their garments fitting much
  better by the end of the first month.

  My page; garcinia cambogia extract [heike-herzog-design.de]

  VastaaPoista
 19. Pretty! This was a really wonderful article. Thanks for providing this info.


  Also visit my site :: Angry birds onesie

  VastaaPoista